Lakování

Výhodou automatických lakovacích systému řady Voortman VP jsou ekonomické využití barvy a snížení nutnosti lidské práce. Senzory pro rozpoznání obrysů a rozměrů lakovaných profilů poskytují informace pro velice přesné nastavení oscilace rozprašovacích hlavic, což má za následek stejnoměrný nátěr. Nelepivý povrch hladkých vnitřních stěn komory umožňuje velmi snadné čištění. Podlaha kabiny je chráněna fólií na jedno použití. Po vyčištění stěn kabiny jsou zbytky prachových částic barvy na podlaze snadno odstranitelné vytažením fólie ven ze stran stroje a ta je nahrazená novou fólii při stejném úkonu.

 

 


 

VP1500-4

VP2500-4

VP3300-8

Vstupní rozměry

mm

1 600 x 600

1 600 x 600

3 400 x 600

Plechy max. šířka

mm

1 500

2 500

3 300

Profily max. šířka

mm

1 300

1 800

2 400

Profily max. výška

mm

500

500

500

Rychlost lakování

m/min.

0,5 – 2,8

0,5 – 2,5

0,5 – 3,6

Stříkací trysky

ks

4

4

8

Udržovatelnost lakovacího systému

Všechny senzory a ochranné spínače jsou integrovány do diagnostického software a slouží pro navedení obsluhy k snadnému nalezení případné chyby

Úspora barvy

Úspora barvy ve srovnání s ručním nástřikem je 25%

Aplikace nátěrové hmoty

Pro každý typ materiálu je k dispozici aplikační program pro nastavení překrývání barvy a snížení její spotřeby na minimum.

Předehřev

Úspora spotřeby plynu ve srovnání se starým typem ohřívače je více než 40%. Můžete také šetřit energii využitím teplého vzduchu z předehřevu pro sušičku.

 

 

 

 

Sušící tunel

Sušící tunel je umístěn přímo za stříkací kabinou jedné souvislé lince. Podávací rošt, integrovaný v sušícím tunelu přebírá čerstvě natřený materiál ze stříkací kabiny. Jednotka pracuje s cirkulací teplého vzduchu a výrazně urychluje proces sušení čerstvě natřeného materiálu. Vytápěcí a větrací agregáty jsou umístěné po stranách dopravní sekce.

 

 

Ve VACAM můžou být výrobní data in- a ex-portovány ve formátu DstV(+).

Kromě komfortu prostředí založeném na operačním systému Windows má VACAM výhodu že autorizovaná osoba má kdykoliv v reálném čase přístup k informacím o postupu výroby. Toto je umožněno přes zobrazování pohybu výrobků v systému.

Pro více detailní záznam může být využitý „Data Exporter“ modul. Tento modul umožňuje sdílení informací o výrobě v reálném čase. Za všech okolností jsou všechny operace a pohyby vykonávané systémem uloženy pro sdílení s jakýmkoliv ERP, MRP, MIS a BIM softwarovým systémem.

Vizuální kontrola přes prezentaci průběhu výroby v reálném čase
Systémová kontrola chyb
Přehled stroje a nastavení

Předvýrobní lakování

Tryskání a Lakování - VSB2500&VP2500